Bevat espresso meer cafeïne?

Cafeïne is een natuurlijk product en staat bekend om de stimulerende werking. Het is het meest bekende bestanddeel van koffie, maar zit ook in thee, cola en cacao. De hoeveelheid cafeïne varieert per koffiesoort.

 Robusta koffie bevat gemiddeld bijna twee maal zoveel cafeïne als Arabica koffie. Ongeveer een half uur na het drinken van een kopje koffie, treedt het effect van de cafeïne in werking. De hoeveelheid cafeïne waarbij iemand zich comfortabel voelt kan echter sterk uiteen lopen.

Uitgebreide informatie over de gezondheidseffecten van koffie is te vinden op koffieengezondheid.nl

Cafeïne (of coffeïne) is goed wateroplosbaar en komt dus gemakkelijk vrij bij het zetten van koffie. De extractieopbrengst van cafeïne bij filterkoffie is 100%, bij de espresso zetmethode wordt 75-85% gehaald. Waarschijnlijk in dit percentage lager door de korte contacttijd tussen maalsel en water. Het cafeïnegehalte per kop is dus afhankelijk van de zetmethode en de hoeveelheid in koffie het kopje.

In onderstaand schema zie je makkelijk hoe de verschillende soorten koffie (en thee!) zich tot elkaar verhouden.

Product Consumptie eenheid Mg cafeïne per consumptie
Filterkoffie 125 ml 85
Oploskoffie 125 ml 60
Espresso 50 ml 65
Cafeïnevrij 125 ml 3
Thee  125 ml 30